By El Grafo — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20107938By El Grafo — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20107938

“Av den data som finns att tillgå via SCB:s hemsida var det i 2006 maj PSU:n som Liberalerna uppmätte sitt hittils högsta resultat, då sympatiserade hela 8,6% av de tillfrågade med L (då fortfarande Folkpartiet Liberalerna).”


RECENSION. För 100 år sedan var Liberalerna ett parti som gjorde Sverige till ett demokratiskt land efter decennier av politisk aktivism och opinionsbildning. Idag riskerar Liberalerna att hamna utanför Riksdagen samtidigt som partiet präglas av interna problem, inklusive med hur den interna demokratin fungerar. Svaren om varför det är så finns i Olle Wästbergs senaste bok “Den hotade demokratin: Så kan den räddas i populismens tid”.


Den 6/2 klockan 09.56 publicerade Idéliberalerna en video på vår facebook sida som syftade till att visualisera Liberalernas nedstigande utveckling i SCB:s partisympatiundersökning (PSU) sedan våren 2011 framtill våren 2021.

“Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2021 från SCB har kommit och det ser inte bra ut för L. Det var längesen det såg bra ut för L i PSU mätningen. Ta en titt nedan på de senaste 10 årens resultat”By hellekin, sebastian lasse — https://archive.org/details/apconf-pictures, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92841052
Askkoppen med Karl Staaffs, Liberal statsminister 1905–06, 1911–14 och partiledare för dåvarande Liberala samlingspartiet 1907–15, ansikte som de konservativ brukade fimpa sina cigarrer i.

Idéliberalerna

Vi tror på idéer, liberala idéer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store